2014 წლის 26 თებერვალი – კურსდამთავრებულის ეკატერინე გიორგაძის (ვიოლინო) მოსწავლეთა კონცერტი.  როიალთან კოლეჯის კონცერტმაისტერი ლილე ქურიძე

2014 წლის 3 იანვარი -  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის გადაწყვეტილება (ოქმი № 1, 03.04.2014)

"განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონის მე–11 მუხლის მე–2 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, მე–12 მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის  56/2–ე მუხლის მე–3 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, 56/3–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის № 99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების" 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტისა და 25–ე მუხლის შესაბამისად , სსიპ–ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 212907513)  5 წლის ვადით მიენიჭოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (კოლეჯი) და სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განესაზღვროს 200–ით.

საბჭოს თავმჯდომარე:

ნ. ჩინჩალაძე, ფონდ საქართველოს განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი

საბჭოს წევრები:

რევაზ აფხაზავა, განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ზოგადი განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი, უმაღლესი განათლების ექსპერტი (საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე)

ლილი ბიბილაშვილი, შპს HR პროფესიონალთა გილდიის პრეზიდენტი

დავით კიკალეიშვილი, იურიდიული ფირმა " VBAT"-ის მმართველი პარტნიორი

ლელა ქელბაქიანი, შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორი

ანა ბახტურიძე, სტუდენტი, საბჭოს მდივანი

ეკატერინე ბაღიშვილი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტი

საბჭოს სხდომას ესწრებოდნენ სსიპ–განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტერის წარმომადგენლები:

ელენე ჯიბლაძე, დირექტორი

ნანა ჭიღლაძე, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის უფროსი

კონსტანტინე ჩოკორაია– ავტორიზაციის სამმმართველოს უფროსი

ნინო ფურცხვანიძე, აკრედითაციის საქმმართველოს კოორდინატორი

ლაშა მარგიშვილი, ავტორიზაციის სამმმართველოს კოორდინატორი

ავტორიზაციის მაძიებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლები:

რუსუდან ლორთქიფანიძე, სსიპ–ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის რექტორი

ტატიანა ჯავახიშვილი–სსიპ–ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  admin@kutmuscollege.edu.ge