2014 წლის 30 სექტემბერი – პირველკურსელთა კონცერტი დიდ საკონცერტო დარბაზში. კონცერტში ასევე მონაწილეობენ: სტუდენტთა სიმებიან საკრავთა ანსამბლი და სოლისტები: ა. მამარდაშვილი, ბ. მელაძე, ო. ხაჭაპურიძე, დ. თხელიძე, მ. ბაშელეიშვილი, ნ. მოსიაშვილი. ნ. გოქაძე

2014 -2015 სასწავლო წლის  ვადები

პირველი (შემოდგომის) სემესტრი

>  აკადემიური რეგისტრაცია და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმება–2014 წლის 5 –15 სექტემბერი

> აკადემიური დავალიანებების დაფარვა–2014 წლის 5– 15 სექტემბერი

> ინდივიდუალური და ლექციური მეცადინეობები–2014 წლის 15 სექტემბერი 2014 წლის 31 დეკემბერი

>  პირველი შუასემესტრული (შუალედური) შემოწმებები–2014 წლის 13 –20 ოქტომბერი

< მეორე შუასემესტრული (შუალედური) შემოწმებები–2014 წლის 17–24 ნოემბერი

> შემოდგომის სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესია–2015 წლის 5–25 იანვარი

> დამატებითი საგანოცდო სესია 2015 წლის 25 იანვარი– 5 თებერვალი

> სემესტრებს შორის არდადეგები–2015 წლის 5 –23 თებერვალი

მეორე (გაზაფხულის) სემესტრი

> აკადემიური რეგისტრაცია–2015 წლის 16–23 თებერვალი

> ინდივიდუალური და ლექციური მეცადინეობები–2015 წლის 23 თებერვალი  2015 წლის 8 ივნისი

>  პირველი შუასემესტრული (შუალედური) შემოწმებები–2015 წლის 30 მარტი 2015 წლის 5 აპრილი

< მეორე შუასემესტრული (შუალედური) შემოწმებები–2015 წლის 4–10 მაისი

> გაზაფხულის სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესია–2015 წლის 8 ივნისი–2015 წლის 7 ივლისი

> მისაღები  გამოცდების ფარგლებში კოლეჯის შემოქმედებითი ტურები–2015 წლის 8-15 ივნისი

> დამატებითი საგამოცდო სესია 2015 წლის 7–13 ივლისი

> საკვალიფიკაციო გამოცდები 2015 წლის 6–13 ივლისი

> სემესტრებს შორის არდადეგები–2015 წლის  13 ივლისი–2015 წლის 14 სექტემბერი

 © 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  admin@kutmuscollege.edu.ge