2015 წლის 6 აპრილი – თურქეთი.  ქ. სამსუნი. ქართველ ტენორთა ტრიოს კონცერტი. ტრიოს შემადგენლობა: ი. კახიძე, ა. დარაშვილი და  კოლეჯის პირველი კურსის სტუდენტი გიორგი სტურუა (18.00 სთ.)© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge