განისაზღვრა 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ სსიპ–განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ.-გვერდზე (www.eqe.ge)© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  admin@kutmuscollege.edu.ge