აკადემიური საბჭო

 

თავმჯდომარე:  რუსუდან ლორთქიფანიძე


წევრები:


1. მაკა ბაქრაძე ასოც. პროფესორი

2. ციცინო თოდუა პროფესორი

3. რამაზ კუბლაშვილი ასოც. პროფესორი

4. ირინა სარუხანოვა პროფესორი

5. ნელი ჩიქოვანი ასოც. პროფესორი
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge