სსიპ ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის მართვის ორგანოების არჩევნები


  • გამოცხადდეს სსიპ ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯში მართვის ორგანოების არჩევნები 2019 წლის 4 ნოემბერს

  • ჩატარდეს სსიპ ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის მართვის ორგანოების არჩევნები 2019 წლის 31 დეკემბერს.

  • ჩატარდეს კანდიდატების რეგისტრაცია 2019 წლის 4 დეკემბრიდან და დასრულდეს 2019 წლის 16 დეკემბერს.

 

სსიპ ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის საარჩევნო კოდექსი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯში მართვის ორგანოების არჩევნების წესი

ბრძანება N30/1 სსიპ ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯში მართვის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით არჩევნების გამოცხადების და არჩევნებთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ


 


 

 

აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების შედეგები

აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების წესი

საარჩევნო კოდექსი


 


 

 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი საკონკუსო საშტატო განაკვეთები მიმართულებების მიხედვით

  


კონცერტმაისტერის/ილუსტრატორის თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის პირობები

კონცერტმაისტერის/ილუსტრატორის თანამდებობის დასაკავებელი საკონკუსო საშტატო განაკვეთები მიმართულებების მიხედვით

  

 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

კონცერტმაისტერის/ილუსტრატორის თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში ჩატარებული კოლეჯის შემოქმედებითი ტურების შედეგები
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  admin@kutmuscollege.edu.ge