დაგვიკავშირდით:

 

კ. გამსახურდიას ქ. 43ა. 4600 ქუთაისი, საქართველო.

ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი


ტელეფონი:  0 (431) 27-09-11
ფაქსი: 0 (431) 27-09-11
ელ-ფოსტა:
 
                       ruslord@kutmuscollege.edu.ge
                       admin@kutmuscollege.edu.ge

 

 • რექტორი - რუსუდან ლორთქიფანიძე
  ტელ: 0 431 274622

 • რექტორის თანაშემწე - ნათია კვერნაძე
  ტელ: 0 431 274622

 • ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი - მზექალა ლასარეიშვილი
  ტელ: 0 431 270911

 • ხარისხის უზრუნველყოფის
  სამსახურის უფროსი - ტატიანა ჯავახიშვილი
  ტელ: 0 431 274800

 • საშემსრულებლო ფაკულტეტის დეკანი - ია გიგაური
  ტელ: 0 431 270911

 • მთავარი ბუღალტერი - ფიქრია ჟორჟოლიანი
  ტელ: 0 431 270911
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  admin@kutmuscollege.edu.ge