მისაღები გამოცდები–2017

 

      საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი  2017-2018  სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას საშემსრულებლო ხელოვნების ფაკულტეტის აკადემიურ (საბაკალავრო) საგანმანათლებლო პროგრამაზე "საშემსრულებლო ხელოვნება" შემდეგი მიმართულებების მიხედვით: ფორტეპიანო, საორკესტრო (სიმებიანი, ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავები, სოლო აკადემიური სიმღერა და აკადემიური გუნდის დირიჟორობა.

     სწავლების ხანგრძლივობ – 4 წელი  (240 კრედიტი)

კოლეჯის მიმღებ კომისიაში აბიტურიენთა საბუთები მიიღება 2017 წლის 18 მაისიდან  2017 წლის 31 მაისის ჩათვლით.

შემოქმედებითი ტურები ჩატარდება 2017  წლის 8-17 ივნისს.


მისამართი: ქ. ქუთაისი, კ. გამსახურდიას ქ.  № 43–ა

ტელეფონები: (0431) 27 09 11  ან   (0431) 27 46 22;    მობ.: 599 506 451:    599 158 905

 

აბიტურიენტებმა უნდა წარმოდგინონ შემდეგი საბუთები:

 • განცხადება (ფორმას შეავსებენ ადგილზე)
 • სრული ზოგადი ან მასთან გათანაბრებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი დანართთან ერთად (დედანი – დიპლომი, ატესტატი)
 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლთან ერთად).
 • ექვსი ცალი ფოტოსურათი ზომით  3x4.
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი საბუთი ვაჟებისთვის (ასლთან ერთად).
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო–საიდენტიფიკაციო პლასტიკური ბარათი (დედანი ასლთან ერთად).
 • გამოცდების საფასურის (30 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი:  ს/ს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: ს/კ  212907513

მიმღების დასახელება:  სსიპ–ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი

სახაზინო კოდი:  708947250 მისაღები გამოცდების მომსახურება

 

კონსულტაციები ჩატარდება 21 მაისიდან

  

2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში შემოქმედებითი ტურების ცხრილი


 

თარიღი

 

საათი

მიმართულებები (სპეციალობები)

ფორტეპიანო

საორკესტრო სიმებიანი საკრავები

საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები

სოლო აკადემიური სიმღერა

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა

8 ივნისი

ხუთშაბათი

10.00

 

პროგრამის შესრულება სპეციალობაში –  I ტური

 

 

 

 

14.00

 

 

პროგრამის შესრულება სპეციალობაში –  I ტური

17.00

 

 

პროგრამის შესრულება სპეციალობაში –  I ტური

9 ივნისი პარასკევი

 

12.00

 

 

 

 

პროგრამის შესრულება

I ტურის I ეტაპი

10 ივნისი შაბათი

 

10.00

 

 

 

 

 

სპეც.დირიჟორობა

და კოლოქვიუმი

I ტურის I ეტაპი

12 ივნისი

ორშაბათი

10.00

 

მუსიკის თეორია –  II ტური

 

 

 

 

 

 

15.00

 

 

 

პროგრამის შესრულება

და კოლოქვიუმი

I ტურის II ეტაპი

13 ივნისი სამშაბათი

10.00

 

 

მუსიკის თეორია–II ტური

 

 

15.00

 

 

 

 

გუნდთან მუშაობა

I ტურის II ეტაპი

14 ივნისი

ოთხშაბათი

12.00

 

 

 

 

მუსიკის თეორია –  II ტური

 

 

15 ივნისი

ხუთშაბათი

12.00

 

 

 

 

 

მუსიკის თეორია

        II ტური

16 ივნისი

პარასკევი

10.00

 

 

 

 

 

მუსიკის თეორია

II ტური

 

 

 • აბიტურიენტთა მიღებისა და ჩარიცხვის წესი
 • შემოქმედებითი ტურების ჩატარების დებულება
 • შემოქმედებითი ტურების მოთხოვნები მიმართულებების მიხედვით
 • შემოქმედებითი ტურების მოთხოვნები ყველა დისციპლინაში • © 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
   

  მისამართი: 4600 ქუთაისი
  კ. გამსახურდიას 43ა
  ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
  E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge