წარმომადგენლობითი საბჭო:

 

1. გიორგი ლომთაძე პროფესორი

2. ნანა კვერნაძე ასოც. პროფესორი

3. ზანდა კიკვაძე ასოც. პროფესორი

4. ირინე კუხიანიძე ასოც. პროფესორი

5. მანანა კუხიანიძე ასოც. პროფესორი

6. ჯულიეტა ლაღაძე ასოც. პროფესორი

7. გიული მოწონელიძე ასოც. პროფესორი

8. ანატოლ ჭურღულია  პროფესორი

9.ოლღა ჭურღულია ასოც. პროფესორი

10.შორენა დეისაძე ბიბილიოთეკის გამგე

11. ანა მამარდაშვილი სტუდენტი

12. დავით თხელიძე სტუდენტი

13.გიორგი კეპულაძე სტუდენტი

14. სოფიო დვალიშვილი სტუდენტი
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge