ხარისხის მართვის სამსახური

 

    

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

ხელმძღვანელი

ტატიანა ჯავახიშვილი

ტელეფონი:  (0431)  24 55 52:  

ელ.ფოსტა: tjavakhishvili@yahoo.com

 
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge